Wat wil er in jou geboren worden?

Achter je angst zit je verlangen… en daar schuilt ook je kracht!

Dit is de tijd van de winterslaap… tijd van het niet weten en de tijd van kiemen onder de grond laten groeien. In vertrouwen en zonder dat de vorm al precies duidelijk is. Zo kan iets geboren worden uit niets.

Deze tijd van het jaar nodigt ons uit om meer waar te nemen, meer rustmomenten in te bouwen en de ‘zaden’ onder de grond te voeden. Op deze manier kun je goed contact maken met je essentie en ontdekken wat voor jou wezenlijk is. Soms komen er dan als vanzelf nieuwe plannen of ideeën op. Vaak zijn we helaas echter erg goed deze nieuwe kiemen weer snel onderuit te halen als gevolg van beperkende overtuigingen. Zo gaat het in deze periode van het jaar ook vaak met goede voornemens; na een enthousiaste start worden we na een paar weken uitgedaagd vol te houden en een patroon of vicieuze cirkel écht te doorbreken..

Een beperkende overtuiging is een belemmerende gedachte die je danig in de weg kan staan en je kan afhouden van je uiteindelijke doel. Een paar voorbeelden: “Dat is niet voor mij weggelegd”, “Dat gaat me toch niet lukken” of op een dieper niveau: “Zo ben ik nou eenmaal”, “Ik ben niet goed genoeg, “Ik ben te oud om nog echt dingen te veranderen” etc.

Hoe kan je omgaan met deze beperkende gedachten?
1) Allereerst is het belangrijk je te realiseren dat er een belemmerende overtuiging speelt. En daarbij dat je deze gedachte hebt en niet bent. Je hebt een overtuiging/gedachte, je bent het niet! En dat het dus te veranderen is en je er niet mee hoeft te identificeren.

2) Kijk naar welke kernovertuiging eronder zit… stel je denkt over iets “Dat gaat me toch nooit lukken”. De kernovertuiging die daaronder kan zitten is: “Ik ben niet goed genoeg”. Laat de kernovertuiging tot je doordringen en helemaal “waar zijn”. Het accepteren dat je deze overtuiging hebt is wezenlijk in het proces.

3) Wat zijn de nadelen zijn die met deze overtuiging gepaard gaan? In dit voorbeeld bv.: je gaat nooit echt doen wat je echt wilt, je bent/blijft ontevreden over dingen, het kan saai worden, veel plannen hebben maar uitvoeren ho maar,… etc.

4) Breng de voordelen van de overtuiging; die zijn er zeker want anders had je deze overtuiging al niet meer gehad. In dit voorbeeld: je hoeft niet aan dingen te beginnen als je denkt dat het toch niet gaat lukken, je hoeft niet zo je best te doen, dingen blijven oud en vertrouwt, je weet waar je aan toe bent en kunt in de comfortzone blijven. Voordelen van de overtuiging hebben meestal te maken met zaken als veiligheid. Let wel: dit is wel een schijnveiligheid.

6) Hoe kun je het voordeel op een andere manier in je leven brengen? Vaak heeft dit te maken met jezelf op een milde manier ondersteunen en de eisen aan jezelf niet te hoog stellen. Dus in dit voorbeeld: stel een haalbaar doel in stappen en bouw ook rustmomenten in waar je jezelf beloont voor de ondernomen actie. Zie het als een klein kind dat aan het leren lopen is… vallen en opstaan, fouten maken mag (moet!) in een ontwikkelingsproces.

7) Laat de overtuiging los. Dat zal nu makkelijker in gang gezet kunnen worden. let wel in het begin zal hij zeker nog aantrekkingskracht hebben. Als je blijft waarnemen en je daarvan bewust bent is de valkuil al minder groot. Wat kan ondersteunen als je merkt dat de overtuiging nog veel aantrekkingskracht heeft, is door middel van een kinesiologische sessie de triggers van de overtuiging aanpakken en de daarmee gepaard gaande stress ontkoppelen.

Wat helpt is een positieve verruimende overtuiging creëren. Dit kan in de vorm van een affirmatie: een positieve zin in de ik-vorm in de tegenwoordige tijd die je een goed gevoel geeft. Als voorbeeld in deze situatie: Ik zet stappen vooruit op mijn eigen manier en tempo. Som vervolgens zoveel mogelijk voordelen op van deze overtuiging en formuleer tenslotte concrete acties die je gaat ondernemen. Let er daarbij op dat je echt JA kan zeggen tegen de acties en dat het haalbare stappen zijn.

Op naar de lente waarin er hopelijk veel moois geboren gaat worden!

Scroll naar boven