Leerproblemen

Er zijn vele manieren van leren, ieder kind of volwassene op zijn of haar eigen manier. Soms is de manier van leren zoals op school aangeboden niet volledig passend voor een kind en zijn er andere vormen van leren die beter aan kunnen sluiten. Vaak zijn er passende ondersteunende oefeningen die kunnen ondersteunen bij leren. Ook kinesiologie kan hier een ondersteunende rol in spelen bij bv. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, PDD NOS e.d. Zo spelen bijvoorbeeld de kleine hersenen (cerebellum) een belangrijke rol bij de samenwerking van de beide hersenhelften. Een optimale samenwerking tussen deze hersenhelften kan het leren enorm ondersteunen.

Door middel van diverse spiertesten kunnen we achterhalen welke handelingen de kleine hersenen als stressvol ervaren. Die handelingen kunnen vervolgens met diverse technieken in balans gebracht worden zodat het minder energie gaat kosten om deze handelingen uit te voeren. Zo kan het leren op een positieve manier ondersteund worden.

“Geweldig om te zien dat het lezen mijn dochter nu een stuk minder energie kost en ze het zelfs leuk gaat vinden. Dat ze zelf om een boek vraagt doet me zo goed”.

“De natuur geneest, de therapeut is niet de meester, maar de dienaar van de natuur,
de zieke wordt teruggeleid naar gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur.”
Hippocrates: Griekse arts, grondlegger van de westerse Geneeskunde

Scroll naar boven