Ervaring met organisatie projecten

Ondersteuning bij veranderingstrajecten en reorganisaties

werk veranderingWe leven in een dynamische en hectische wereld en vooral in ons werk komt dat vaak extra tot uiting. Veranderingen in denken en structuren en reorganisaties, we hebben er allemaal mee te maken. Veranderingen kosten energie en van huis uit zijn we als mensen ‘gewoontedieren’. Bij veranderingen of reorganisaties is juist extra beweging en daadkracht nodig, oude patronen en structuren dienen te worden doorbroken! Kinesiologie is bij uitstek een methode die veranderingstrajecten kan ondersteunen omdat het beweging binnen de mens stimuleert. Het nodigt uit tot maximale zelfontwikkeling, eruit halen wat erin zit ondanks eventuele weerstanden, angsten of andere belemmeringen die je in dat proces kan tegenkomen. Met kinesiologie ondersteunen we dit op een individuele manier. Iedere medewerker kan zo op een positieve manier zijn kwaliteiten ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aangaan. Zo ontstaat een optimaal team dat elkaar aanvult en goed samenwerkt.

Re-integratie ondersteuning bij burn-out of overspannenheid

werk organisaties overspannenIedere organisatie heeft er wel eens mee te maken, medewerkers die burn-out raken of overspannen zijn. Juist bij een burn-out of bij overspannenheid is het noodzakelijk om meer bewust te worden van de signalen die het lichaam geeft. En daar vanuit eigen verantwoordelijkheid iets mee te doen. Door middel van kinesiologie krijg je meer bewustzijn op waar de grenzen liggen en wat kan helpen om daar trouw aan te blijven en naar te handelen. Daarnaast wordt het basale immuunsysteem stap voor stap versterkt zodat de belastbaarheid van lichaam van binnenuit vergroot kan worden. Zo werken we aan innerlijke teambuilding in het lichaam en wordt de regie in eigen hand nemen (weer) makkelijker. Balans in lichaam en geest, in geven en nemen en onderzoek naar de werkelijke passie kunnen in dit traject een aanvullende stimulans vormen bij herstel vanuit het zelfgenezend vermogen.

Loopbaanondersteuning bij een vervolgstap in goede samenwerking met collega’s

werkWerken op passend niveau is onderdeel van een maximale productiviteit voor ieder mens, dus zeker ook op loopbaangebied. Bij werken onder niveau ligt een bore-out op de loer (wat tot dezelfde symptomen als een burn-out kan leiden). Een team functioneert het beste als iedere medewerker datgene kan doen waar zijn of haar passie ligt en de sfeer onderling goed is. In het individuele proces van loopbaanplanning en in de samenwerking kunnen er zich allerlei uitdagende situaties op dit gebied voordoen. Met kinesiologie kan er ondersteuning plaatsvinden in het omgaan met bepaalde situaties, en communicatievraagstukken. Dat kan zowel gaan om innerlijke communicatie (binnen het lichaam) als in communicatie met collega’s of leidinggevenden. We testen uit wat de medewerker kan ondersteunen om hierin een vervolgstap in de ontwikkeling te maken met zo min mogelijk stress. En in het omgaan met stress situaties krijgt de medewerker praktische tips mee hoe het beste met deze situatie te dealen zodat de belasting fysiek en mentaal zo beperkt mogelijk is.

“De natuur geneest, de therapeut is niet de meester, maar de dienaar van de natuur,
de zieke wordt teruggeleid naar gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur.”
Hippocrates: Griekse arts, grondlegger van de westerse Geneeskunde

Scroll naar boven