Vrijheid vieren

Wat is leven in vrijheid? Zo rond deze periode vraag ik dat mezelf altijd weer af en sta ik hier even bij stil. Goed dat we hier ieder jaar op deze bewuste manier met elkaar aandacht voor hebben. Vrede… vrij van onderdrukking, vrijheid van meningsuiting, stemrecht… En zo’n moment van de inhuldiging van Willem Alexander deze week brengt ons als mensen daarin ook weer dichter bij elkaar. (Wie heeft het niet over de jurk van Maxima? ;-))
Samen in verbinding… maar dan wel met behoud van autonomie!

Wij hebben het voorrecht te leven in een ‘vrij’ land, een land met zo ongeveer onbegrensde mogelijkheden, ook tijdens de crisis. We worden allemaal opnieuw uitgedaagd onze eigen creativiteit aan te spreken, nieuwe wegen te zoeken om vanuit onze eigen basis, dichter bij onszelf en onze natuur de dingen aan te gaan in het leven. Bij alles je af te vragen: is dit wie ik ben, klopt dit met wat ik wil zijn? Te onderscheiden in de veelheid… Je stem te laten horen indien nodig. Ik ervaar dat als een mooie ontwikkeling.

In een van mijn laatste nieuwsbrieven vroeg ik aandacht voor het verbieden van bepaalde pesticiden in verband met de bijensterfte. Eergister bereikte mij het volgende mooie bericht:

De lidstaten van Europa keuren ban bijendodend pesticide goed
29 april 2013
Een tweede stemronde van de Europese lidstaten, vandaag 29 april heeft het verbod op het gebruik van de drie pesticiden die behoren tot de neonicotinoïden voor een periode van twee jaar goedgekeurd. De stoffen dragen bij tot de massale sterfte van bijen die een onmisbare schakel zijn in de voedselproductie. Lees meer

Deze keer wil ik de aandacht richten op een aantal biotechbedrijven die de macht proberen te krijgen. Teken hier de petitie als je wilt voorkomen dat onze groenten en fruit middels octrooien worden overgenomen door zakelijke transacties.

Het vraagt dus iets van ons: wakkerheid, initiatiefkunde en keuzes maken! Vanuit je eigen verantwoordelijkheid en in verbinding met de mensen om je heen. Steeds beter onderscheiden: wat is van mij en wat van de ander? En anders durven zijn, met respect naar jezelf en naar de ander. Op zoek naar nieuwe omgangsvormen, nieuwe economische vormen en soms zelfs levensvormen. Veel mensen om me heen zijn hier in meer of mindere mate mee bezig. Een boeiende tijd met veel vragen die er te stellen zijn.

Gevoel en verstand willen bij deze vragen nog wel eens strijden met elkaar en dan wordt het lastig. Een korte oefening die hierbij kan helpen om beter gevoel en verstand (beide hersenhelften) te laten samenwerken gaat als volgt: Punten onder sleutelbeenkuiltje en tegen het borstbeen masseren met 1 hand (duim in ene kuiltje, wijs- en middelvinger in andere kuiltje), andere hand stil op navel leggen. Masseer deze punten ongeveer 30 sec. Daarna wisselen van hand en het geheel herhalen.

Deze oefening helpt niet alleen om gevoel en verstand beter te laten samenwerken maar heeft ook een gunstig effect op de coördinatie, concentratie en bij dyslexie. Je blijft dichter bij jezelf en je eigen kern en kan van daaruit makkelijker passende keuzes maken.

Scroll naar boven