Gezondheid in eigen hand: bescherm je tegen straling!

(Hoe te) leven met electrosmog?!

Meld je aan voor de gratis  lezing op woensdagavond 4 september
Weide Wereld, Vleuterweide (er is beperkt plaats).

De techniek staat voor niets, maar heeft helaas ook nadelen. De hoeveelheid schadelijke straling waaraan wij dagelijks blootgesteld worden neemt schrikbarend toe. Denk daarbij aan mobiele telefoons, WIFI netwerken (het nieuwe 4G netwerk geeft veel meer straling dan het huidige 3G!), GSM masten, hoogspanningskabels en allerlei apparatuur in en om het huis/werk. Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor deze elektromagnetische straling. Je kunt er allerlei klachten van krijgen zoals in mijn praktijkdagelijks blijkt. Denk daarbij aan bv. duizeligheid, oorsuizen, vermoeidheid (uitputting), concentratieproblemen, hoofdpijn of een ‘wattig gevoel’, onrust of een gespannen gevoel. Maar ook andere vage klachten kunnen (deels) hun oorsprong vinden in electrosensitiviteit. Maar al te vaak weten mensen niet waar hun klachten vandaan komen en denken ze niet in deze richting. Helaas ondermijnt deze straling o.a. je immuunsysteem en hormonale systeem. Gelukkig is er op een vrij eenvoudige manier iets te doen om deze schadelijke straling te neutraliseren.

Nederland hanteert de hoogste stralingsnorm in Europa… dus is alertheid helaas zeer noodzakelijk. We worden (ongemerkt) aan steeds meer straling blootgesteld en worden er in landen om ons heen vaak nog maatregelen genomen in dit verband, wij steken tot nu toe blijkbaar liever de kop in het zand. Zo zijn er landen waar een verbod op mobieltjes bij kinderen onder de 14 jaar op scholen geldt of waar geen zendmasten in de buurt van scholen of woonwijken geplaatst mogen worden.

Onlangs verscheen op internet, zoals je wellicht gezien hebt,  het resultaat van een experiment van 5 Deense brugklasleerlingen die zelf klachten ervoeren na het slapen naast hun mobiele telefoon. Naar aanleiding hiervan startten zij een onderzoek met tuinkers zaadjes.

Zes bakjes met tuinkers zaadjes werden in een stralingsvrije ruimte geplaatst en zes bakjes in een andere kamer naast twee wifi-routers. Dergelijke routers zenden een zelfde type straling uit als een gewone mobiele telefoon. Na twaalf dagen spraken de resultaten boekdelen: De tuinkerszaadjes die in de ruimte met de routers stonden groeiden niet en sommige waren zelfs gemuteerd (genetisch defect dat nog niet aanwezig was in het oorspronkelijke zaadje) of ze waren dood. De tuinkerszaadjes die niet aan de wifi-straling waren blootgesteld gaven een gezonde groei te zien. Lees hier het hele artikel…

Je kunt met behulp van kinesiologie laten uittesten of je overgevoelig bent voor straling en zo ja in welke mate. Denk dan aan b.v. overgevoeligheid voor UMTS straling (zendmasten), hoogspanning, wifi routers, mobiele telefoons, computer/laptop/tablet etc. Gelukkig zijn er diverse voorzorgsmaatregelen te nemen: niet alleen hoe je lichaam er minder last van heeft (mbv kinesiologie) door het versterken van je immuunsysteem, maar ook door het plaatsen van diverse hulpmiddelen in huis/omgeving om je te beschermen. Soms zijn die zo simpel dat je ze zelf kan maken!

Guido1 150x150Wil jij meer weten over de achtergrond van straling en wat je er zelf aan kan doen? Dan nodig ik je graag uit voor de gratis lezing op woensdag 4 september. Deze avond zalGuido Cornelissen uitleggen wat straling met ons lichaam doet en wat je (zelf) kunt doen om je hiertegen te beschermen.

Wij vinden dit zo’n belangrijk onderwerp in deze tijd dat we het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk willen maken. Heb je interesse, meld je dan snel aan voor deze gratis avond want er is beperkt plaats. Weet je nog mensen in je omgeving die hier wellicht ook belangstelling voor hebben, laat het hen weten. Na aanmelding ontvang je nadere informatie en een bevestiging.

Guido Cornelissen heeft naast zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven een opleiding als natuurgeneeskundige aan de Universiteit van Antwerpen gevolgd, specialisatie Endocrinologie. Hij heeft ruime tijd een praktijk in Breda gehad en vanaf 1997 in Zuid Afrika. Sinds 2005 doet hij onderzoek naar elektromagnetische- en geopatische straling op cellulair- en hormoonaal vlak. Vanaf 2008 is hij begonnen met het maken van diverse producten om de invloed van straling te minimaliseren.

Scroll naar boven